Retningslinjer for personvern for Storbritannia og EU

Sist oppdatert: 10. juni 2024

Se her for våre retningslinjer for personvern på lokalt språk: tysk, polsk, tsjekkisk, slovakisk, dansk, finsk, svensk og islandsk.

Ditt personvern er viktig for oss, og vi sørger for at vi overholder gjeldende personvernregler (inkludert personvernforordningen og den norske personopplysningsloven av 2018) når vi lagrer, behandler eller bruker opplysningene dine.

Det er viktig for oss at du forstår hvilke opplysninger vi innhenter, og hvordan vi bruker dem, slik at du kan ta informerte beslutninger om å oppgi opplysningene dine til oss. Denne personvernmerknaden (også noen ganger referert til som en «Rettferdig behandlingsmerknad») er skrevet for å hjelpe deg med å gjøre det.

I denne merknaden viser «vi» og «oss» til Liberis Norway AS og dets respektive datterselskaper og/eller tilknyttede konsernselskaper. Liberis Norway AS er behandlingsansvarlig med henblikk på personvernforordningen og personopplysningsloven 2018. Vi har utnevnt et personvernombud som er ansvarlig for å overvåke spørsmål i forbindelse med denne personvernmerknaden. Du finner detaljer om vår registrerte adresse, samt hvordan du kontakter vårt personvernombud med spørsmål om databeskyttelse eller personvern, på slutten av denne merknaden.

Siden Liberis Limited er basert i Storbritannia, har vi utnevnt Liberis Norway AS (selskapsnummer 933 290 344) som vår representant innen EØS. Deres kontaktinformasjon er Tollbugata 8, Oslo, 0152, Norge.

Mange av enkeltpersonene vi innhenter personopplysninger om, oppgir dem til oss som representanter for et selskap eller en annen juridisk enhet som de eier eller som de er engasjert av. Referanser til «virksomheten din», «kontoen din», «søknaden din», «forespørselen din» og andre lignende begrep nedenfor, anses å inkludere referanser til virksomheten, kontoen, søknaden eller forespørselen til enheten du har sendt inn en søknad for på vegne av.

Opplysningene vi innhenter

Du står fritt til å bla gjennom nettstedet vårt uten å gi oss noen personopplysninger. Se avsnittet nedenfor om vår bruk av informasjonskapsler.

Opplysninger vi innhenter, og hvordan vi bruker dem

Vi sikrer alltid at vi har et rettferdig og juridisk grunnlag for å behandle opplysningene dine. I de fleste tilfeller vil vi bruke opplysningene dine på følgende måter:

 • For å gjøre det mulig for oss å iverksette nødvendige tiltak for at vi skal kunne tilby deg et produkt og relaterte tjenester (for eksempel for å betale avtalte midler til kontoen din) som en finansiell agent for Nordiska.
 • For å gjøre det mulig for oss å oppfylle våre juridiske forpliktelser (for eksempel å få bevis på identiteten din for å oppfylle våre forpliktelser mot hvitvasking av penger).
 • For å forstå (inkludert gjennom bruk og opplæring av verktøy støttet av kunstig intelligens (AI) hvordan kunder bruker produktene våre, slik at vi kan forbedre produktene og tjenestene vi tilbyr.
 • Å gi interne opplæringsøkter for å sikre at vi kontinuerlig lærer og forbedrer oss.
 • Hvis vi har ditt gyldige samtykke til å bruke informasjonen din til et bestemt formål (f.eks. for å sende deg markedsførings-e-poster).
 • Vi samler vanligvis ikke inn sensitive personopplysninger (også kjent som spesielle kategorier av personopplysninger), men der vi gjør det er det juridiske grunnlaget at det er i betydelig offentlig interesse (for eksempel for å støtte deg hvis du er eller blir en sårbar kunde).

Varsel om kredittsjekk

 • Vær oppmerksom på at ved å fremme en søknad om produktet vårt, vil Liberis dele informasjonen du sender inn med kreditt- og svindelforebyggende byråer med det formål å utføre kredittsjekker og svindelrelaterte søk på virksomheten(e) og personen(e) det henvises til i søknaden din. Vi vil også dele rapportene innhentet fra disse byråene med Nordiska. Se nedenfor for mer informasjon om dette. Se også her for Nordiskas personvernmerknad.

Relasjon til Nordiska:

Vi er Nordiskas finansielle agent, registrert hos Finanstilsynet (NFSA). Følgelig vil vi dele (i) opplysningene vi innhentet i søknaden din om finansiering, (ii) opplysninger om deg som vi har innhentet for tredjeparter (som kredittreferansebyråer), og (iii) der søknaden din om finansiering er vellykket, informasjon om statusen til produktet ditt hos Nordiska slik at de kan vurdere deg for produktet deres. Se her for mer informasjon om hvordan Nordiska bruker opplysningene dine: Nordiskas personvernmerknad.

Nedenfor har vi fremsatt våre juridiske grunnlag for å behandle opplysningene dine på ulike stadier i reisen din med oss, sammen med våre formål for å behandle opplysningene dine.

Du kan finne ut mer om de ulike juridiske grunnlagene for behandling på Datatilsynets hjemmeside, https://www.datatilsynet.no/en/ dersom denne terminologien er uklar.

Opplysninger du oppgir direkte til oss

Kategorier av opplysninger Juridiske grunnlag Formål med behandling
Navnet på virksomheten din (avhengig av type og størrelse på virksomheten, vil dette kanskje ikke være personopplysninger) Legitim interesse Produktene vi gjør tilgjengelig er for virksomheter, ikke enkeltpersoner, og derfor er dette den viktigste informasjonen for oss. Vi trenger dette for å gi deg et nøyaktig tilbud, for å gi deg en kontrakt, og for å sikre at vi kan kontakte deg angående produktene eller tjenestene du uttrykker interesse for. Hvis du ikke fullfører søknaden din på nettet, vil vi prøve å nå deg for å se om du trenger ytterligere hjelp, og vi vil gi deg muligheten til ikke å bli kontaktet igjen.
Informasjon om bransjen eller sektoren der virksomheten din opererer (avhengig av type og størrelse på virksomheten, vil dette kanskje ikke være personopplysninger) Legitim interesse Vi vil bruke informasjon om sektoren virksomheten din opererer i for å hjelpe oss med å forstå virksomheten din og måten den opererer og evaluere søknaden din, samt for å sikre at vi tilbyr våre produkter og tjenester på en ansvarlig måte. Vi kan også bruke denne informasjonen til å sikre at vi tilbyr deg de mest passende prisene for din virksomhet. Vi kan også bruke denne informasjonen til å lære for evaluering av andre søknader i fremtiden.
Detaljer om virksomhetens økonomiske inntekter (avhengig av type og størrelse på virksomheten, vil dette kanskje ikke være personopplysninger) Legitim interesse Vi bruker inntektene dine til å bidra til å evaluere søknaden din og bestemme riktig beløp eller pris som vi skal tilby deg. Vi kan også bruke denne informasjonen til å lære for evaluering av andre søknader i fremtiden.
Personlige opplysninger om styremedlemmer/aksjonærer/personer i betydelig kontroll over ditt aksjeselskap eller, når det gjelder enkeltpersonforetak og partnerskap, eieren(e) av din virksomhet:

Navn

Adresse

Fødselsdato

Eierskap i hjem

Identitetsdokumenter

Legitim interesse Vi bruker denne informasjonen til å foreta kontroller for å evaluere søknaden din, forhindre svindel og hvitvasking av penger, og for å verifisere identiteten til virksomhetens styremedlemmer før vi leverer produkter eller tjenester til virksomheten din. Vi kan også bruke denne informasjonen til å lære for evaluering av andre søknader i fremtiden. Hvis du gir oss personlige opplysninger knyttet til en tredjepart, må du varsle dem om dette og be dem lese denne personvernmerknaden.

Vi vil også bruke adressen du har oppgitt til oss for å kontakte deg via post for eventuelle saker knyttet til en søknad om finansiering av produkter med hensyn til virksomheten. Vi kan skrive til deg i fremtiden med tilbud på lignende produkter.

E-postadresse Legitim interesse Vi vil be deg om e-postadressen din slik at vi kan gi deg en lenke for å signere kontrakten din med oss elektronisk. Vi kan også bruke e-postadressen din til å holde deg oppdatert om status for søknaden og/eller kontrakten din. Hvis du ikke fullfører søknaden din etter å ha gitt oss e-postadressen din, kan vi kontakte deg for å prøve å hjelpe deg med å fullføre søknadsprosessen og også for å sende deg månedlige kontoutskrifter hvis du tar ut et Nordiska-produkt gjennom Liberis.
Telefonnummer til bedrift Legitim interesse Vi bruker telefonnummeret du oppgir til å kontakte deg angående søknaden din, og hvis du ikke fullfører søknaden din etter å ha gitt oss telefonnummeret ditt, kan vi kontakte deg for å prøve å hjelpe deg med å fullføre søknadsprosessen. Vi kan bruke telefonnummeret ditt til å kontakte deg om utførelsen av kontrakter du inngår med Nordiska.
Tiltenkt bruk av midler Legitim interesse Vi må registrere og vurdere din tiltenkte bruk av midler for å forhindre svindel, hvitvasking av penger og kriminalitet. Vi kan også bruke detaljer om din tiltenkte bruk av midler for å bidra til å evaluere søknaden din. Vi kan også bruke denne informasjonen til å lære for evaluering av andre søknader i fremtiden.
Bankkontoopplysninger Der det er nødvendig for å utføre vår avtale eller for å iverksette tiltak for å inngå en avtale med deg Vi trenger bankkontoopplysningene dine for å tilrettelegge for Nordiska å gi deg midler. Vi kan også be deg om ytterligere dokumentasjon om bankkontoen din, slik at vi kan verifisere eierskapet ditt til kontoen og verifisere identiteten din.
Kontoutskrifter Legitim interesse Vi kan be deg om kopier av kontoutskrifter under søknadsprosessen for å hjelpe oss med å verifisere virksomhetens inntekter, og for å evaluere søknaden din. Vi kan også bruke denne informasjonen til å lære for evaluering av andre søknader i fremtiden.
Personopplysningene du sender inn i søknaden din til oss Der det er nødvendig for å utføre vår avtale eller for å iverksette tiltak for å inngå en avtale med deg. For å levere, administrere og tilpasse tjenestene våre til deg. Vi kan også bruke informasjonen din til å innhente betalinger og utøve andre rettigheter Nordiska har i henhold til enhver avtale med deg.
Open Banking-autorisasjon og Open Banking-opplysninger Samtykke  

 

 

Vi kan be deg om en elektronisk autorisasjon til å koble til banken din og hente informasjon ved hjelp av Open Banking. Vi bruker ulike Open Banking-leverandører (inkludert TrueLayer og Plaid) for å få tilgang til og behandle dine Open Banking-opplysninger. Vi vil bruke denne informasjonen av en rekke grunner, inkludert for å hjelpe oss med å verifisere virksomhetens inntekter og for å evaluere søknaden din, for å vurdere når du kan bli kvalifisert for våre produkter (hvis søknaden din ikke var vellykket), for å vurdere dine pågående forretningsresultater for økonomisk kriminalitet, risiko og forsikringsformål, og (der det er aktuelt) for å spore inntektene dine for å beregne prosentinntektene som skal betales til Nordiska.

 

 

 

Informasjon om MVA (eller lignende salgsskatt) Legitim interesse Vi kan be om at du gir oss en oppdatert oversikt over MVA-regnskapene dine. Vi vil bruke denne informasjonen til å hjelpe oss med å evaluere søknaden din. Vi kan også bruke denne informasjonen til å lære for evaluering av andre søknader i fremtiden.
Vår korrespondanse og kommunikasjon med deg Der det er nødvendig for å utføre vår avtale eller for å iverksette tiltak for å inngå en avtale med deg. Det er i våre legitime interesser at klager blir undersøkt (for eksempel slik at vi kan sikre at vi gir deg service av god kvalitet) For å håndtere klager, og for å svare på spørsmålene dine om produkter og tjenester innhentet via Liberis.
Produktbetalingsoppføringene dine Der det er nødvendig for å gjennomføre Nordiskas avtale med deg eller for å iverksette tiltak for å legge til rette for Nordiskas inngåelse av en avtale med deg Legitim interesse For å utøve rettighetene vi har i henhold til enhver avtale med deg, samt å beskytte oss mot skade på våre rettigheter og interesser i eiendom. Vi kan også bruke denne informasjonen til å lære for evaluering av andre søknader i fremtiden.

For å utvikle og forbedre produkter og tjenester ved å vurdere og analysere informasjonen, inkludert kreditt- og atferdsscoring og markedsundersøkelser. Vi kan også bruke denne informasjonen til å avgjøre om vi skal tilby deg et ytterligere produkt.

Offentlig tilgjengelig informasjon Legitim interesse Vi kan gjennomgå informasjon om virksomheten din og dets styremedlemmer som er fritt tilgjengelig i det offentlige domenet; for eksempel mediedekning, ditt offentlige nettsted og sosiale mediekontoer for virksomheten, og eventuell bransjespesifikk gjennomgangs- eller registreringsinformasjon. Vi vil bruke denne informasjonen til å hjelpe oss med å evaluere søknaden din og for å verifisere identiteten din. Vi kan også bruke denne informasjonen til å lære for evaluering av andre søknader i fremtiden.
Personopplysninger om de som jobber for Liberis’ leverandører: navn og virksomhetskontaktinformasjon (e-postadresse, telefonnummer), bekreftelse av identiteten din (en kopi av passet eller førerkortet ditt), funksjonen din (tittel, stilling, navn på selskapet), finansiell informasjon (bankkontoopplysninger), klageinformasjon (hvis relevant) og sikkerhetsinformasjon (CCTV-opptak, sveipekortinformasjon osv.). Hvis du har til hensikt å gi oss personopplysninger om andre enkeltpersoner (f.eks. kollegene dine), må du gi en kopi av denne personvernmerknaden til de relevante personene. Legitim interesse Vi bruker personopplysningene som er oppført av en rekke grunner, Noen av disse inkluderer: prosessen med å søke om og bli leverandør, administrere våre leverandører og tjenesteleverandører gjennom hele forsyningskjeden, organisere anbud i utarbeidelse av eller gjennomføring av eksisterende kontrakter, overvåke aktiviteter på anleggene våre, inkludert overholdelse av gjeldende retningslinjer samt helse- og sikkerhetsregler som er på plass, arkivering og regnskapsføring, gi deg tilgang til våre opplæringsmoduler slik at du kan gi oss visse tjenester, foreta betalinger til deg for varer og/eller tjenester, klager, og for å overholde våre juridiske forpliktelser (f.eks. for å forhindre svindel).
Medisinsk informasjon Betydelig offentlig interesse – Beskytte økonomisk velvære Vi kan bruke den medisinske informasjonen din til å midlertidig utsette betalingene dine og for å hjelpe oss med å vurdere andre egnede betalingsalternativer for deg, i tråd med våre retningslinjer for sårbare kunder.
E-post og telefonnumre Samtykke Vi kan bruke denne informasjonen til å fortelle deg om produktene og tjenestene våre, og produktene og tjenestene til andre organisasjoner (inkludert Nordiska) (med mindre du har valgt bort markedsføring, eller vi er forhindret ved lov fra å gjøre det).
E-post og telefonnumre Legitim interesse I tilfelle vi har fått e-postadressen din i forbindelse med salg av en vare eller tjeneste, vil vi bruke e-postadressen din til å sende deg kommunikasjon i forhold til våre egne lignende varer og tjenester, forutsatt at du ikke har protestert mot slik bruk av personopplysningene dine.

 

Du kan når som helst motsette deg å motta slik kommunikasjon ved å sende en e-post til dataprotection@liberis.com

 

 

 

 

Opplysninger vi innhenter indirekte eller fra tredjeparter

Vi innhenter en rekke opplysninger om deg fra tredjeparter. Dette inkluderer opplysningene oppført nedenfor og kan inkludere andre opplysninger vi varsler deg om fra tid til annen.

Kategorier av opplysninger Kilde til opplysninger Juridiske grunnlag Formål med behandling
Kreditthistorikk. Identitetsdetaljer. I begge tilfeller relatert til deg, virksomheten din og dens styremedlemmer Regulerte kredittbyråer, som Equifax eller Experian Legitim interesse Vi bruker denne informasjonen til å forstå om produkter passer for deg og virksomheten din, for å evaluere søknaden din og for å verifisere identiteten til virksomhetens styremedlemmer. Vi kan også bruke denne informasjonen til å lære for evaluering av andre søknader i fremtiden.
Informasjon om økonomiske transaksjoner som er behandlet av behandleren din Betalingsbehandleren din Legitim interesse Der det er nødvendig for å utføre vår avtale eller for å iverksette tiltak for å inngå en avtale med deg

 

Vi bruker dette til å verifisere overkommelig pris på produkter vi tilbyr for deg eller virksomheten, for å evaluere søknaden din og bestemme riktig pris å tilby deg, og for å gi deg et estimat av varigheten av betalingene. Vi kan også bruke denne informasjonen til å lære for evaluering av andre søknader i fremtiden.
Forskjellige opplysninger Svindelforebyggende byråer, og PEP-er og sanksjonslister Legitim interesse Vi vil bruke disse til forebygging av svindel og hvitvasking av penger, og for overholdelse av lover knyttet til PEP-er (politisk eksponerte personer) og sanksjoner. Vi kan også bruke denne informasjonen til å lære for evaluering av andre søknader i fremtiden.
Virksomhetens registreringsinformasjon og publiserte kontoer Companies House (og ikke-britiske tilsvarende selskapsregistratorer) Legitim interesse Vi vil bruke dette til å verifisere at virksomheten din er riktig registrert, og for å hjelpe deg med våre forsikringskontroller ved å gjennomgå de publiserte kontoene ine. Denne informasjonen er en del av et offentlig register. Vi kan også bruke denne informasjonen til å lære for evaluering av andre søknader i fremtiden.
Teknisk informasjon om enheten din Enheten du bruker for å få tilgang til nettstedet vårt Legitim interesse Vi samler inn teknisk informasjon under besøket ditt på dette nettstedet for å hjelpe oss med å oppdage og løse problemer på nettstedet vårt. Denne informasjonen inkluderer informasjon som IP-adresse, nettleser (inkludert versjon) og hvilken type enhet du bruker.
Enhetens IP-adresse Enheten du bruker for å få tilgang til våre nettbaserte tjenester Der det er nødvendig for å utføre vår avtale eller for å iverksette tiltak for å inngå en avtale med deg Vi kan også bruke IP-adressen din til svindeldeteksjonsformål og læring for evaluering av andre søknader i fremtiden.
Vi innhenter også IP-adressen din når du signerer en kontrakt med oss, slik at vi har et revisjonsspor for å bevise e-signering.
Utleiers referanser Tidligere eller eksisterende virksomhetsutleiere Legitim interesse Vi vil bruke disse referansene til å verifisere at du og virksomheten din ikke har utestående forpliktelser eller andre bekymringer som vil påvirke kvalifikasjonen din for produktene vi tilbyr. Vi kan også bruke denne informasjonen til å lære for evaluering av andre søknader i fremtiden.
Informasjon om landregistrering Landregister Legitim interesse Vi vil bruke denne informasjonen til å identifisere dine, og virksomhetens, nåværende aktiva når vi gjennomgår kvalifiseringen din for produktene vi tilbyr. Denne informasjonen er en del av en offentlig rekord. Dette gjelder England, Wales og Skottland.
Annen offentlig tilgjengelig informasjon Ulike nettsteder (f.eks. søkemotorer, vurderingsnettsteder) Legitim interesse Vi vil bruke denne informasjonen til å ta informerte beslutninger når vi vurderer om du er kvalifisert for produktene våre. Vi kan også bruke denne informasjonen til å lære for evaluering av andre søknader i fremtiden.

 

Dele opplysninger med tredjeparter

I prosessen med å gi deg et tilbud, ved å gjennomgå søknaden din om et av produktene vi tilbyr, og ved å utføre kontraktene vi inngår med deg, kan vi dele opplysningene dine med tredjeparter. Detaljer om disse tredjepartene er nedenfor. Vi vil kun dele opplysninger med tredjeparter der det er lovlig for oss å gjøre det.

 • På linje med statusen vår som Nordiskas finansielle agent, vil vi dele (i) opplysningene vi innhentet i søknaden din om finansiering, (ii) opplysninger om deg som vi har innhentet for tredjeparter (som kredittreferansebyråer), og (iii) der søknaden din om finansiering er vellykket, informasjon om statusen til produktet ditt hos Nordiska slik at de kan vurdere deg for produktet deres. Se her for mer informasjon om hvordan Nordiska bruker opplysningene dine.
 • Vi kan dele opplysningene dine med kredittreferansebyråer hvis du søker om et av produktene våre for å vurdere søknaden din og avgjøre om du er kvalifisert for finansieringsproduktene våre. Vi kan også dele informasjonen din med kredittreferansebyråer kontinuerlig mens du fortsatt har et finansieringsprodukt hos oss (og i opptil 9 måneder når du har betalt finansieringsproduktet ditt i sin helhet) med det formål å (a) vurdere om du kan være kvalifisert til å motta et ytterligere finansieringsprodukt, (b) overvåke kunder som er underpresterende.
 • Vi deler opplysningene dine med finansieringsleverandørene våre for deres overvåkingsformål og slik at vi overholder vilkårene i avtalene våre med dem.
 • Vi deler opplysningene dine med ComplyAdvantage, Dun & Bradstreet, Cribis og CreditSafe, KBIG (og ERIF og CRIF) og Credit Info, Equifax og Alloy (og lignende eller erstatningsleverandører) for å utføre kontroller mot hvitvasking av penger og/eller for å utføre kredittsjekker.
 • Vi kan dele detaljer om eventuelle brudd på vilkårene i finansieringsavtalen med kredittopplysningsbyråer. Når det gjelder en aksjeselskapsenhet, kan vi rapportere styremedlemmer og/eller aksjonærer og/eller garantister for slik enhet til kredittopplysningsbyråer angående eventuelle brudd på vilkårene i avtalen din.
 • Vi deler opplysningene dine med Facebook slik at vi kan opprette tilpassede målgrupper for reklamekampanjer. Facebook behandler også opplysningene dine for å måle ytelsen til reklamekampanjer
 • Vi bruker Sagepay og Go Cardless kun til å lagre og behandle betalingsdetaljer
 • Ved betalingsmislighold kan vi sende opplysningene dine til Azzurro (Storbritannia), Shire Recoveries, Intrum og andre gjeldskjøpere og -innkrevere eller tjenesteleverandører som vil representere oss ved å innkreve eventuell utestående gjeld.
 • Vi lagrer kundeopplysninger på Salesforce Cloud-plattformen. Salesforce bruker ikke eller ser på opplysningene dine, men serverne deres holder opplysningene.
 • Vi lagrer kundeopplysninger på Microsoft Azure Cloud-plattformen, Salesforce Cloud, Google Cloud Platform, Braze og andre lignende leverandører. Microsoft bruker ikke eller ser på opplysningene dine, men serverne deres holder opplysningene.
 • Vi vil dele informasjonen din med svindelforebyggende byråer som CIFAS, og vi (eller de) kan også tillate politimyndigheter å få tilgang til og bruke disse personopplysningene for å oppdage, undersøke og forhindre kriminalitet. For mer informasjon om hvordan CIFAS vil bruke informasjonen din, se CIFAS rettferdig behandlingsmerknad nedenfor.
 • Vi vil dele opplysninger der vi er pålagt å gjøre det for å overholde gjeldende lover og anvisninger fra tilsynsorganer, offentlige organer eller politimyndigheter.
 • Vi bruker Intercom til å engasjere oss med eksisterende og nye besøkende på Liberis nettsteder gjennom en online chat.
 • Vi bruker New Voice Media (Vonage) og Gong til å lagre og behandle opptak av samtalene våre med deg.
 • Hvis opplysningene dine ble gitt til oss av en tredjepart eller én av partnerne våre (for eksempel en finansmegler, kortleverandøren din eller via et henvisningsnettsted), kan vi gi oppdateringer om statusen til søknaden din tilbake til dem, og oppdateringer om statusen til et produkt vi gir deg, samt transaksjonsopplysningene dine og detaljer om eventuelle klager du måtte fremme.
 • Hvis opplysningene dine ble gitt til oss av en tredjepart eller partner (for eksempel en finansmegler, betalingsbehandleren din eller tjenesteleverandør), kan vi gi oppdateringer om og relatert til statusen til søknaden din tilbake til dem, og oppdateringer om statusen til et produkt vi leverer eller tilbyr deg.
 • Vi kan også dele opplysningene dine med partnerne for svindelforebyggingsformål og for å sikre økonomisk velvære der (i tråd med våre retningslinjer for sårbare kunder) vi identifiserer deg som en sårbar kunde.
 • Hvis virksomheten vår (eller mesteparten av selskapets aktiva) blir ervervet av en annen part, vil informasjonen din være en del av overføringen av aktiva.
 • Hvis vi selger eller kjøper en virksomhet eller aktiva, kan vi dele opplysningene dine med den potensielle kjøperen eller selgeren.
 • Når vi samhandler med tredjeparter for å øke investeringen, kan vi oppgi opplysninger på et strengt behov for å vite-grunnlag for due diligence-formål.
 • Vi deler navnet på virksomheten din og kontaktinformasjon med andre organisasjoner som kan tilby deg tjenester av interesse for deg – men bare hvis du uttrykkelig gir oss tillatelse til å gjøre det.
 • Vi kan dele opplysningene dine med andre selskaper i Liberis-gruppen med det formål å administrere kontoen din.
 • Vi kan dele opplysningene dine med våre utvalgte partnere og andre tredjeparter der du har bekreftet overfor oss at du ønsker å høre fra slike tredjeparter om deres produkter og tjenester.

Vi offentliggjør også opplysningene dine under følgende omstendigheter:

 

Tjenesteleverandører

Vi samarbeider med ulike tredjeparts tjenesteleverandører:

 • Vi deler informasjonen din med betalingsbehandlere og e-lommebokleverandører (inkludert Modulr og Airwallex) som behandler finansielle transaksjoner på dine vegne.
 • Vi deler opplysningene dine med Commscoach for opplærings- og kommunikasjonsovervåkingsformål.
 • Vi samarbeider med Open banking-leverandører for å få tilgang til opplysninger om din økonomiske status for å evaluere søknaden din, underskrive deg for finansiering og beregne beløp skyldt til oss.
 • Vi bruker leverandører av skydatabehandling til å lagre opplysningene dine, og til å hjelpe oss med å behandle søknaden din effektivt.
 • Vi kan bruke tredjeparter (f.eks. posthus) til å sende deg markedsførings- eller kontoinformasjon på våre vegne. For å gjøre dette må vi gi dem ditt navn og adresse eller e-postadresse som et minimum.
 • Vi bruker et tredjeparts hjelpe- og støttesystem for å hjelpe oss med å svare på spørsmålene dine raskt når du bruker nettstedet vårt. Opplysningene dine deles her bare når du ber om hjelp.
 • Vi kan bruke tredjeparts kontaktsentre for å hjelpe oss med å kontakte deg via telefon, og vi må sende informasjonen din til dem for å gjøre det mulig for dem å nå deg. De vil også registrere informasjonen du gir dem og sende den tilbake til oss.
 • Vi kan bruke tredjeparts driftsoppfyllelsessentre til å behandle enkelte deler av søknaden din.
 • Vi bruker skybaserte leverandører av elektroniske signaturer under søknadsprosessen, og vi vil gi alle detaljer som kreves for å produsere kontrakten din til disse leverandørene for å kunne tilby deg denne tjenesten.
 • Vi bruker en tjenesteleverandør som tilbyr multi-touch attribusjonsrapportering og andre tjenester for oss. Denne tredjeparten kan ha tilgang til, eller behandle personopplysninger eller kundeopplysninger som en del av å levere disse tjenestene til oss.

Vi begrenser informasjonen gitt til disse tjenesteleverandørene til det som er rimelig nødvendig for at de skal kunne utføre sine funksjoner, og kontraktene våre med dem krever at de opprettholder konfidensialiteten til slik informasjon.

 

Informasjon utenfor EØS

Liberis er et internasjonalt selskap med virksomhet i og utenfor EU og EØS, dette inkluderer USA. Noen av våre eksterne tredjeparts tjenesteleverandører er også basert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS). Hvis vi er pålagt å overføre personopplysningene dine ut av EØS eller Storbritannia, sikrer vi at en tilsvarende grad av beskyttelse gis til dem ved å:

 • kun overføre personopplysningene dine til land som har blitt ansett for å gi et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger av EU-kommisjonen;
 • eller ved bruk av standard kontraktklausuler godkjent av EU-kommisjonen som gir personopplysninger den samme beskyttelsen de har i Norge, Europa og Storbritannia.

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi beskytter informasjonen din, kan du kontakte oss på dataprotection@liberis.com

Ikke-personlig identifiserbar informasjon

Vi kan gjøre ikke-personlig identifiserbar informasjon tilgjengelig for tredjeparter for ulike formål. Disse opplysningene innhentes kanskje automatisk og vil bli analysert for å opprette en aggregert visning av opplysningene, for å sikre at den rapporterte informasjonen var anonym.

 

Oppbevaring av opplysningene dine

Vi beholder opplysningene dine bare så lenge vi trenger – den tidsperioden kan være forskjellig under forskjellige omstendigheter. Her er våre vanligste scenarioer:

Vi vil holde oversikt over eventuelle finansielle transaksjoner, og detaljer om informasjonen du har gitt oss mens du søker om ett av produktene våre, i minst 6 år fra slutten av vårt forhold til deg. Vi må gjøre dette slik at vi kan svare på eventuelle klager eller tvister.

Vi beholder informasjonen som er nødvendig for å gi deg den tjenesten du har bedt om så lenge det tar oss å levere tjenestene og i 5 år fra oppsigelse av kontrakten for levering av tjenestene.

Hvis du har bedt oss om ikke å bruke opplysningene dine til markedsføringsformål, må vi beholde noen detaljer for å sikre at systemene og prosessene våre gjenspeiler preferansene dine. Vi vil implementere din avmeldingsforespørsel så raskt som mulig. Du kan imidlertid motta e-poster i opptil 30 dager, eller markedsføring per post i opptil 60 dager, etter forespørselen din om å melde deg av. Dette er fordi markedsføringskampanjene våre vanligvis er forberedt omtrent en måned i forveien, og det er ofte ikke mulig å fjerne en persons detaljer etter dette punktet.

I tillegg vil vi beholde alle opplysninger om deg som vi trenger for å overholde de juridiske forpliktelsene våre (for eksempel krever gjeldende norsk skattelov at vi holder på opplysninger i minst 5 år).

Hvis vi ikke lenger trenger opplysningene dine, vil vi slette dem eller gjøre dem anonyme ved å fjerne alle detaljer som identifiserer deg.

Konsekvenser av behandling

Skulle du velge å ikke gi oss personopplysningene dine, vil vi ikke kunne vurdere om du er kvalifisert for ett av produktene våre, og vi vil ikke kunne inngå en kontrakt med deg.

Hvis vi, eller et svindelforebyggende byrå, fastslår at du utgjør en svindel- eller hvitvaskingsrisiko, kan vi nekte å levere tjenestene og finansieringen du har bedt om, eller vi kan slutte å levere eksisterende tjenester til deg.

En oversikt over eventuell svindel- eller hvitvaskingsrisiko vil bli oppbevart av svindelforebyggende byråer, og kan føre til at andre nekter å levere tjenester, finansiering eller ansettelse til deg. Hvis du har spørsmål om dette, kan du kontakte oss – du finner alle detaljene våre i avsnittet «Kontakte oss» i denne merknaden.

Dine rettigheter

I henhold til personvernforordningen og norske personvernlover har du en rekke viktige rettigheter kostnadsfritt. Oppsummert inkluderer dette rettighetene til å:

 • få tilgang til personopplysningene dine og til visse andre tilleggsopplysninger som disse retningslinjene allerede er utformet for å håndtere
 • kreve at vi korrigerer eventuelle feil i informasjonen din som vi har
 • kreve sletting av personopplysninger om deg i visse situasjoner – dette er ikke en absolutt rettighet og gjelder kun under visse omstendigheter
 • motta personopplysningene om deg som du har gitt oss, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og har retten til å overføre disse opplysningene til en tredjepart i visse situasjoner
 • protestere når som helst mot behandling av personopplysninger om deg for direkte markedsføring
 • protestere mot beslutninger som tas ved automatiserte metoder som gir juridiske effekter angående deg eller på lignende måte påvirker deg betydelig
 • protestere i visse andre situasjoner mot vår fortsatte behandling av personopplysningene dine
 • ellers, begrense vår behandling av personopplysningene dine under visse omstendigheter
 • der samtykke er vårt lovlige grunnlag for behandling av personopplysningene, trekke tilbake slikt samtykke
 • kreve kompensasjon for skader forårsaket av vårt brudd på databeskyttelseslover.

For ytterligere informasjon om hver av disse rettighetene, herunder omstendighetene de gjelder under, se Personverntilsynets retningslinjer for individuelle rettigheter etter personvernforordningen.

Hvis du ønsker å kontakte oss om noen av rettighetene vi har beskrevet ovenfor, kan du sende forespørselen din til: dataprotection@liberis.com og vi vil svare innen de juridiske tidsfristene, der det er aktuelt.

 

Automatiserte beslutninger

Som en del av behandlingen av personopplysningene dine, kan beslutninger tas automatisk.

Vi tar automatiserte beslutninger basert på informasjonen du oppgir, og som vi samler inn fra tredjeparter, som en del av søknaden din for å bestemme den økonomiske profilen din. Automatisert beslutningstaking er prosessen med å avgjøre om du skal godkjenne en søknad om finansiering uten bruk av en manuell underskriver. I stedet brukes en rekke scorecards, regler og algoritmer til å ta denne beslutningen automatisk uten menneskelig inngrep. I tillegg til å avgjøre om en søker er godkjent for finansiering, kan resultatene av den automatiserte beslutningstakingen også øke størrelsen på forskuddet en kunde kan ta og størrelsen på gebyret knyttet til det.

Dette betyr at vi kan bruke automatiserte beslutninger for å gi deg en pris som gjenspeiler profilen din. Resultatet av disse automatiserte beslutningene kan bety at vi ikke godkjenner søknaden din om ett av produktene våre, eller at prisene våre justeres basert på informasjonen vi har.

Disse automatiserte beslutningene bruker en statistisk prosess, inkludert maskinlæringsteknikker basert på de historiske transaksjonene dine, aggregert forretningsbankinformasjon og historisk kredittytelse som virksomhet og som eier av en virksomhet (detaljer du har oppgitt og/eller offentlig tilgjengelig informasjon). Hvis du er en eksisterende kunde, vil de automatiserte beslutningene også ta hensyn til din utførelse av tidligere/nåværende kontraktsforpliktelser.

Vi kan også automatisk bestemme at du utgjør en svindelrisiko hvis behandlingen vår avslører at atferden din er i samsvar med atferden til kjente svindlere, eller hvis det er bevis på at det er gjort forsøk på å skjule den sanne informasjonen din.

Du har rett til å be om manuell beslutningstaking i stedet for automatisert beslutningstaking. Hvis du ønsker mer informasjon i forhold til automatisert beslutningstaking eller hvis du ønsker å be om at søknaden din henvises for en manuell beslutning: kontakt oss på dataprotection@liberis.com.

 

Datasikkerhet

Sikkerheten til informasjonen din er viktig for oss, og vi vil gjøre vårt beste for å beskytte opplysningene dine.

Dessverre er overføring av informasjon via Internett ikke helt sikker, og vi kan ikke garantere sikkerheten til opplysningene dine som overføres til nettstedet vårt; enhver overføring skjer på egen risiko.

Når du oppgir informasjonen til oss, lagrer vi denne informasjonen på våre sikre servere, og vi har implementert rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhetstiltak for å beskytte mot uautorisert tilgang, ødeleggelse eller endring av informasjonen din basert på følsomhet.

Liberis driver sin produksjonsinfrastruktur inne i MS Azure-datasentre og Salesforce-skyen, og vi driver en endringsadministrasjonsprosess for å implementere endringer i disse miljøene. Produksjonsinfrastrukturen vår er underlagt en årlig penetrasjonstest av en tredjepart, med definerte tidsrammer for eventuelle utbedringstiltak som kreves. Vi er også ISO27001:2013-sertifisert.

Azure-miljøene våre er beskyttet mot DDOS-angrep og vanlige angrepsmønstre på Azure-kanten. I tillegg planlegger vi å implementere en IDS/IPS-løsning i produksjonsmiljøet vårt, der loggene fra disse nettverksenhetene mates inn i en SIEM-løsning døgnet rundt.

I bedriftsmiljøet vårt kjører vi regelmessige sårbarhetsskanninger og utbedrer i henhold til vår policydokumentasjon.

Vår bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en god opplevelse når du bruker nettstedet vårt. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på datamaskinen din (eller den enheten du bruker for å få tilgang til dette nettstedet) som er unik for deg, for å hjelpe oss med å skille deg fra andre besøkende når du flytter mellom sider, eller når du kommer tilbake. Detaljer om våre retningslinjer for informasjonskapsler finner du her.

Barn

Produktene våre er ikke for barn og for å kvalifisere, må du være over atten (18) år. Du må sørge for at opplysningene du oppgir ved registrering eller til enhver tid er korrekte og fullstendige. Du må informere oss umiddelbart om eventuelle endringer i informasjonen du oppga da du registrerte deg, ved å oppdatere personopplysningene dine.

 

Endringer i denne personvernmerknaden

Vi kan endre denne merknaden fra tid til annen. Hvis det gjøres endringer, vil de bli lagt ut på nettstedet vårt.

Hvordan klage

Vi håper at vi kan løse eventuelle spørsmål eller bekymringer du tar opp om vår bruk av informasjonen din.

Personvernforordningen gir deg også rett til å fremme en klage hos en tilsynsmyndighet, spesifikt i Den europeiske unions (eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdets) land der du jobber, normalt bor eller der det har forekommet en påstått krenkelse av datavernlover.

Tilsynsmyndigheten i Storbritannia er Information Commissioner som kan kontaktes på https://ico.org.uk/concerns/eller på telefon 0303 123 1113.

Tilsynsmyndigheten i Sverige er Datainspektionen som kan kontaktes på https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/ eller på telefon (+46) 86576100.

Tilsynsmyndigheten i Tyskland er Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wo kan kontaktes på https://formulare.bfdi.bund.de/lip/form/display.do?%24context=999D15C2A0F6F5885A9B eller på telefon (+49) 2289977990.

Tilsynsmyndigheten i Norge er Datatilsynet som kan kontaktes på postkasse@datatilsynet.no eller på telefon på (+47) 22 39 69 00.

 

Kontakt oss

Hvis du ønsker å kontakte oss med spørsmål eller bekymringer du måtte ha angående vår personvernmerknad, for å be om endringer i opplysningene vi har om deg, eller for å utøve noen av dine andre rettigheter som er oppført i denne merknaden, kan du kontakte personvernombudet vårt ved hjelp av en av følgende metoder:

E-post

Du kan kontakte personvernombudet vårt via e-post ved å bruke følgende adresse: dataprotection@liberis.com

Post

Du kan skrive til personvernombudet vårt på følgende adresse:

Personvernombud (Data Protection Officer)

Liberis Ltd

Scale Space Building,

58 Wood Lane,

London W12 7RZ, Storbritannia

 

Automatiserte beslutninger

 1. Som en del av behandlingen av personopplysningene dine, kan beslutninger tas automatisk. Dette betyr at vi automatisk kan bestemme at du utgjør en svindel- eller hvitvaskingsrisiko hvis behandlingen vår viser at atferden din er i samsvar med hvitvasking eller kjent svindelatferd; eller er i strid med dine tidligere innsendinger; eller du ser ut til å ha skjult din sanne identitet med vilje. Du har rettigheter i forhold til automatisert beslutningstaking: Hvis du vil vite mer, kan du kontakte oss ved hjelp av detaljene ovenfor.

Konsekvenser av behandling

 1. Hvis vi, eller et svindelforebyggende byrå, fastslår at du utgjør en svindel- eller hvitvaskingsrisiko, kan vi nekte å levere tjenestene eller finansieringen du har bedt om, eller å ansette deg, eller vi kan slutte å levere eksisterende tjenester til deg.
 2. En oversikt over eventuell svindel- eller hvitvaskingsrisiko vil bli oppbevart av svindelforebyggende byråer, og kan føre til at andre nekter å levere tjenester, finansiering eller ansettelse til deg. Hvis du har spørsmål om dette, kan du kontakte oss på detaljene ovenfor.

Dataoverføringer

 1. Svindelforebyggende byråer kan tillate overføring av personopplysningene dine utenfor Storbritannia. Dette kan være til et land der den britiske regjeringen har bestemt at opplysningene dine vil bli beskyttet i henhold til britiske standarder, men hvis overføringen er til en annen type land, vil svindelforebyggende byråer sikre at opplysningene dine fortsatt er beskyttet ved å sikre at passende sikkerhetstiltak er på plass.

Dine rettigheter

 1. Personopplysningene dine er beskyttet av juridiske rettigheter, som inkluderer dine rettigheter til å protestere mot vår behandling av personopplysningene dine; be om at personopplysningene dine slettes eller korrigeres; be om tilgang til personopplysningene dine.
 2. For mer informasjon eller for å utøve dine personvernrettigheter, kontakt oss ved hjelp av kontaktinformasjonen ovenfor.
 3. Du har også rett til å klage til Information Commissioner’s Office (eller tilsvarende lokal personvernregulator), som regulerer behandlingen av personopplysninger.