Augusti 2023 – Villkor och bestämmelser för utlottning