Danish Privacy Policy

Meddelelse om databeskyttelse – Storbritannien og EU

Sidst opdateret [indsæt]

Beskyttelse af dine oplysning er vigtig for os, og vi sikrer, at vi overholder gældende regler for databeskyttelse (inklusive den generelle forordning om databeskyttelse og databeskyttelsesloven 2018), når vi opbevarer, behandler eller bruger dine data.

Det er vigtigt for os, at du er klar over, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger dem, så du kan træffe informerede beslutninger om at give os dine oplysninger. Denne meddelelse om beskyttelse af personoplysninger (også nogle gange omtalt som en “meddelelse om rimelig behandling”) er skrevet for at hjælpe dig med at gøre det.

I denne meddelelse refererer “vi” og “os” til Liberis Limited og dets respektive datterselskaber og/eller tilknyttede koncernselskaber.  Liberis Limited er dataansvarlig i forhold til den generelle forordning om databeskyttelse og databeskyttelsesloven 2018. Vi har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som er ansvarlig for at føre tilsyn med spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse om databeskyttelse. Du kan finde nærmere oplysninger om vores registrerede adresse, samt hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver med spørgsmål vedrørende databeskyttelse eller beskyttelse af personoplysninger, i slutningen af denne meddelelse.

Da Liberis Limited er baseret i Det Forenede Kongerige, har vi udpeget Liberis Sweden AB (selskabsnummer 559205-5494) som vores repræsentant i EØS. Dette selskabs kontaktoplysninger er Kungsgatan 8, 111 43 Stockholm.

Mange af de personer, som vi indsamler personoplysninger om, giver os dem som repræsentanter for en virksomhed eller anden juridisk enhed, som de ejer, eller som har ansat dem.  Referencer til “din virksomhed”, “din konto”, “din anmodning”, “din forespørgsel” og andre lignende udtryk nedenfor, anses for at omfatte henvisninger til virksomheden, kontoen, ansøgningen eller forespørgslen fra den enhed, som du har indsendt en ansøgning på vegne af.

De data, vi indsamler

Det står dig frit for at gennemse vores hjemmeside uden at give os personlige oplysninger. Gennemgå venligst afsnittet nedenfor om vores brug af cookies.

Data vi indsamler, og hvordan vi bruger dem

V sikrer altid, at vi har et korrekt og lovligt grundlag for at behandle dine data. I de fleste tilfælde vil vi bruge dine data således:

 • For at gøre det muligt for os at foretage de handlinger, der er nødvendige for, at vi kan give dig vores produkt og relaterede tjenester (for eksempel at betale Business Cash Advance (BCA) til din konto)).
 • For at gøre det muligt for os at opfylde vores juridiske forpligtelser (for eksempel at opnå bevis for din identitet for at opfylde vores forpligtelser mod hvidvask af penge).
 • For at forstå, hvordan kunder bruger vores produkter, så vi kan forbedre de produkter og tjenester, vi leverer.
 • Hvis vi har dit samtykke til at bruge dine oplysninger til et bestemt formål (f.eks. til at sende dig markedsførings-e-mails).
 • Vi indsamler generelt ikke følsomme personoplysninger (også kendt som særlige kategorier af personoplysninger), men hvor vi gør det, er retsgrundlaget, at det er en væsentlig offentlig interesse (f.eks. at støtte dig, hvis du er eller bliver sårbar som kunde).

Nedenfor har vi angivet vores retsgrundlag for behandling af dine data på forskellige stadier på din rejse med os, tillige med vores formål med at behandle dine data.

Du kan få mere at vide om de forskellige retstsgrundlag for behandling på ICO-webstedet, https://ico.org.uk/, hvis denne terminologi er uklar.

Data du giver direkte til os

Kategorier af data Retsngrundlag Formål med behandling
Din virksomheds navn

(afhængigt af virksomhedens type og størrelse, er dette muligvis ikke personoplysninger)

Legitim interesse Vores produkter retter sig til virksomheder, ikke enkeltpersoner, og derfor er dette den vigtigste information for os. Vi har brug for dette for at give dig et præcist tilbud, for at indgå en aftale med dig og for at sikre, at vi kan kontakte dig vedrørende de produkter eller tjenester, du udtrykker interesse for. Hvis du ikke udfylder din ansøgning online, prøver vi at kontakte dig for at se, om du har brug for yderligere hjælp, og vi tilbyder dig muligheden for ikke at blive kontaktet igen.
Oplysninger om den branche eller sektor, hvor din virksomhed opererer

(afhængigt af virksomhedens type og størrelse, er dette muligvis ikke personoplysninger)

Legitim interesse Vi vil bruge oplysninger om den sektor, din virksomhed opererer i, til at hjælpe os med at forstå din virksomhed og den måde, den fungerer på og vurdere din ansøgning, samt for at sikre, at vi tilbyder vores produkter og tjenester på ansvarlig måde. Vi kan også bruge oplysningerne til at sikre, at vi tilbyder dig den mest prissætning, der er mest passende for din virksomhed. Vi kan også bruge disse oplysninger til at læreat vurdere andre ansøgninger i fremtiden.
Oplysning om din virksomheds indtjening.

(afhængigt af virksomhedens type og størrelse, er dette muligvis ikke personoplysninger)

Legitim interesse Vi bruger din omsætning til at bidrage til at vurdere din ansøgning  og til at beslutte det rigtige beløb eller rigtige pris, vi kan tilbyde dig. Vi kan også bruge disse oplysninger til at læreat vurdere andre ansøgninger i fremtiden.

Hvis vi indgår en aftale med dig og/eller din virksomhed om et af vores produkter, kan vi have brug for disse oplysninger for at opfylde aftalen.

Personoplysninger om bestyrelsesmedlemmer/aktionærer/personer med væsentlig indflydelse på dit aktieselskab eller, i tilfælde af enkeltmandsvirksomheder og partnerskaber, indehaveren(e) af din virksomhed:

Navn

Adresse

Fødselsdato

Ejer af bolig

Identitetsdokumenter

Legitim interesse Vi anvender disse oplysninger til at foretage kontrol med det formål at vurdere din ansøgning, forhindre svig og hvidvaskaf penge og til at bekræfte identiteten af din virksomheds bestyrelsesmedlemmer, før vi leverer produkter eller tjenester til din virksomhed. Vi kan også bruge disse oplysninger til at læreat vurdere andre ansøgninger i fremtiden.

Hvis du giver os personoplysninger vedrørende en tredjepart, skal du underrette dem om dette og henvise dem til at læse denne fortrolighedserklæring.

Vi anvender også den adresse, du har givet os til at kontakte dig via post i forbindelse med spørgsmål vedrørende anvendelse af vores produkter i forbindelse med virksomheden eller til udførelsen af den heraf følgende aftale, som vi indgår med dig og/eller din virksomhed. Vi kan skrive til dig i fremtiden med tilbud på lignende produkter, som vi leverer.

E-mailadresse Legitim interesse Vi beder dig om din e-mailadresse, så vi kan give dig et link til at underskrive din aftale med os elektronisk. Vi kan også bruge din e-mailadresse til at holde dig opdateret om status for din ansøgning og/eller aftale. Hvis du ikke udfylder din ansøgning efter at have givet os din e-mailadresse, kan vi kontakte dig for at forsøge at hjælpe dig med at fuldføre ansøgningsprocessen og også sende dig månedlige opgørelser, hvis du vælger et af vores produkter.
Virksomhedens telefonnummer Legitim interesse Vi bruger det telefonnummer, du angiver, til at kontakte dig vedrørende din ansøgning, og hvis du ikke fuldfører din ansøgning efter at have givet os dit telefonnummer, kontakter vi dig muligvis for at prøve at hjælpe dig med at fuldføre processen med ansøgningen.
Vi kan bruge dit telefonnummer til at kontakte dig om opfyldelsen af eventuelle aftaler, som vi indgår med dig eller din virksomhed.
Påtænkt anvendelse af midler Legitim interesse Vi er nødt til at registrere og vurdere din påtænkte brug af midler med det formål at forhindre svig, hvidvask af penge og kriminalitet. Vi kan også bruge oplysninger om din påtænkte brug af midler til at hjælpe med at vurdere din ansøgning. Vi kan også bruge disse oplysninger til at læreat vurdere andre ansøgninger i fremtiden.
Bankkontooplysninger Hvor det er nødvendigt for at opfylde vores aftale eller for at tage skridt til at indgå en aftale med dig Vi skal bruge dine bankkontooplysninger for at kunne give dig penge. Vi kan også bede dig om yderligere dokumentation vedrørende din bankkonto, så vi kan bekræfte dit ejerskab af kontoen og bekræfte din identitet.
Kontoudtog fra banken Legitim interesse Vi kan bede dig om kopier af kontoudtog under din ansøgningsproces for at hjælpe os med at verificere din virksomheds indtægter og for at vurdere din ansøgning. Vi kan også bruge disse oplysninger til at læreat vurdere andre ansøgninger i fremtiden.
De personoplysninger, du afgiver i din ansøgning til os Hvor det er nødvendigt for at opfylde vores aftale eller for at tage skridt til at indgå en aftale med dig.

 

At levere, administrere og tilpasse vores tjenester til dig.

Vi kan også bruge dine oplysninger til at inddrive betalinger og udøve andre rettigheder, vi har i henhold til alle aftaler med dig

 

Bemyndigelse til Open Banking samtykke Vi kan bede dig om en elektronisk autorisation til at oprette forbindelse til din bank og hente oplysninger ved hjælp af Open Banking. Vi bruger forskellige Open Banking-udbydere (inklusive Openwrks) til at få adgang til og behandle dine data fra open banking. Vi bruger disse oplysninger under din ansøgningsproces til at hjælpe os med at verificere din virksomheds indtægter og til at vurdere din ansøgning.
Momsoplysninger Legitim interesse Vi kan bede dig om at give os en ajourført opgørelse over dine momsangivelser. Vi vil bruge disse oplysninger til at hjælpe os med at vurdere din ansøgning. Vi kan også bruge disse oplysninger til at læreat vurdere andre ansøgninger i fremtiden.
Vores korrespondance og kommunikation med dig Hvor det er nødvendigt for at opfylde vores aftale eller for at tage skridt til at indgå en aftale med dig

Det er i vores legitime interesse, at klager bliver undersøgt (for eksempel for at vi kan sikre, at vi giver dig en god service af høj kvalitet)

For at behandle klager og besvare dine spørgsmål om vores produkter og tjenester
Dine registreringer for betaling af produkter

 

Hvor det er nødvendigt for at opfylde vores aftale eller for at tage skridt til at indgå en aftale med dig

Legitim interesse

For at udøve de rettigheder, vi har i henhold til alle aftaler med dig, samt for at beskytte os selv mod skade på vores rettigheder og ejendom

 

Vi kan også bruge disse oplysninger til at læreat vurdere andre ansøgninger i fremtiden.

At udvikle og forbedre produkter og tjenester ved at vurdere og analysere oplysningerne, herunder kredit- og adfærdsbedømmelse og markedsundersøgelser. Vi kan også bruge disse oplysninger til at hjælpe med at beslutte, om vi vil tilbyde dig et yderligere produkt.

 

 

Offentligt tilgængelig information Legitim interesse Vi kan gennemgå oplysninger om din virksomhed og dens bestyrelsesmedlemmer, som er frit tilgængelige i det offentlige domæne; for eksempel mediedækning, dit offentlige websted og din virksomheds sociale mediekonti og enhver branchespecifik anmeldelse eller registreringsinformation. Vi bruger disse oplysninger til at hjælpe os med at vurdere din ansøgning og til at bekræfte din identitet. Vi kan også bruge disse oplysninger til at læreat vurdere andre ansøgninger i fremtiden.
Personoplysninger om dem, der arbejder for Liberis’ leverandører eller forhandlere: navn og forretningskontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer), bekræftelse af din identitet (en kopi af dit pas eller kørekort), din funktion (titel, stilling, firmanavn ), økonomiske oplysninger (bankkontooplysninger), klageoplysninger (hvis relevant) og sikkerhedsoplysninger (optagelser på internt tv, swipe-kortoplysninger osv.). Hvis du har til hensigt at give os personoplysninger om andre personer (f.eks. dine kolleger), skal du give en kopi af denne erklæring om databeskyttelse til de relevante personer. Legitime interesser  

Vi bruger de anførte personoplysninger af en række årsager, hvoraf nogle omfatter: processen med at ansøge om og blive leverandør, administrere vores leverandører og serviceudbydere i hele forsyningskæden, organisere udbud som forberedelse af eller opfyldelse af eksisterende aftaler, overvåge aktiviteter på vores faciliteter, herunder overholdelse af gældende bestemmelser samt gældende sundheds- og sikkerhedsregler, arkivering og registrering, at give dig adgang til vores uddannelsesmoduler, der giver dig mulighed for at levere os visse tjenester, foretage betalinger til dig for varer og/eller tjenester, klager og for at overholde vores juridiske forpligtelser (f.eks. for at forhindre svindel) .

Medicinske oplysninger Væsentlige offentlige interesser – sikring af økonomisk velfærd Vi kan bruge dine medicinske oplysninger til midlertidigt at udskyde dine betalinger til os og til at hjælpe os med at overveje andre passende betalingsmuligheder for dig i overensstemmelse med vores bestemmelser for sårbare kunder
E-mail og telefonnumre Samtykke Vi kan bruge disse oplysninger til at fortælle dig om vores produkter og tjenester og andre organisationers produkter og tjenester (medmindre du har fravalgt markedsføring, eller vi er forhindret i at gøre det ved lov).

Data vi indsamler indirekte eller fra tredjeparter

Vi indsamler en række data om dig fra tredjeparter.  Dette inkluderer dataene anført nedenfor og kan omfatte andre data, som vi til enhver tid giver dig besked om.

Kategorier af data       Kilde til data Retsgrundlag Formål med behandling
Kreditværdighedsprofil. Identitetsoplysninger.

I begge tilfælde relateret til dig, din virksomhed og dens bestyrelsesmedlemmer

Regulerede kreditbureauer såsom Equifax eller Experian

 

Legitim interesse Vi bruger disse oplysninger til at forstå, om vores produkter er egnede til dig og din virksomhed, til at vurdere din ansøgning og til at bekræfte identiteten af din virksomheds bestyrelsesmedlemmer. Vi kan også bruge disse oplysninger til at læreat vurdere andre ansøgninger i fremtiden.
Oplysninger om finansielle transaktioner, der er blevet behandlet gennem din kortterminal fra din behandler Din betalingsbehandler Legitim interesse

Hvor det er nødvendigt for at opfylde vores aftale eller for at tage skridt til at indgå en aftale med dig

 

Vi bruger dette til at verificere, om vores produkter er overkommelige for dig eller din virksomhed, til at vurdere din ansøgning og beslutte den rigtige pris at tilbyde dig, og til at give dig et estimat over varigheden af betalinger.  Vi kan også bruge disse oplysninger til at læreat vurdere andre ansøgninger i fremtiden.

Hvis der findes en aftale med os for et af vores produkter, anvender vi disse oplysninger til at opfylde aftalen.

Forskellige oplysninger Myndigheder, der forebygger svindel Legitim interesse Vi bruger dette til at forebygge svindel og hvidvaskning af penge. Vi kan også bruge disse oplysninger til at læreat vurdere andre ansøgninger i fremtiden.
Firmaregistreringsoplysninger og offentliggjorte konti Selskabsregistret Legitim interesse Vi bruger dette til at bekræfte, at din virksomhed er korrekt registreret, og til at hjælpe med vores forsikringstjek ved at gennemgå dine offentliggjorte konti.  Disse oplysninger er en del af en offentlig registrering. Vi kan også bruge disse oplysninger til at læreat vurdere andre ansøgninger i fremtiden.
Teknisk information om din enhed Den enhed, du bruger til at få adgang til vores hjemmeside eller My Liberis Mobile App (‘Mobilapp’) Legitim interesse Vi indsamler tekniske oplysninger under dit besøg på denne hjemmeside eller vores mobilapp for at hjælpe os med at opdage og løse problemer på vores websted eller mobilapp. Disse oplysninger omfatter sådanne oplysninger som din IP-adresse, browser (inklusive version) og den type enhed, du bruger.
Referencer fra udlejere Tidligere eller nuværende erhvervsudlejere Legitim interesse Vi bruger disse referencer til at bekræfte, at du og din virksomhed ikke har udestående forpligtelser eller andre forhold, der kan påvirke din berettigelse til at modtage vores produkter. Vi kan også bruge disse oplysninger til at læreat vurdere andre ansøgninger i fremtiden.
Tingbogsoplysninger Ejendomsregistret Legitim interesse Vi bruger disse oplysninger til at hjælpe med at identificere dine og din virksomheds nuværende aktiver, når vi gennemgår din berettigelse til at modtage vores produkter. Disse oplysninger er en del af en offentlig registrering. Dette gælder for England, Wales og Skotland.
Andre offentligt tilgængelige oplysninger Forskellige websteder (f.eks. søgemaskiner, vurderingswebsteder) Legitim interesse Vi bruger disse oplysninger til at hjælpe med at træffe informerede beslutninger, når vi gennemgår din berettigelse til at  modtag vores produkter. Vi kan også bruge disse oplysninger til at læreat vurdere andre ansøgninger i fremtiden.

Deling af data med tredjeparter

I processen med at give dig et tilbud, i forbindelse med gennemgang af din ansøgning om et af vores produkter og i forbindelse med opfyldelsen af de aftaler, som vi indgår med dig, kan vi dele dine data med tredjeparter. Nærmere oplysninger om disse tredjeparter findes nedenfor. Vi videregiver kun data med tredjeparter, hvor det er lovligt for os at gøre det.

 • Vi videregiver muligvis dine oplysninger med kreditoplysningsbureauer, hvis du ansøger om et af vores produkter for at vurdere din ansøgning og fastslå. om du kan komme i betragtning til vores finansieringsprodukter. Vi kan løbende også dele dine oplysninger med kreditoplysningsbureauer, så længe du stadig har et finansieringsprodukt hos os (og i op til ni måneder efter, at du har betalt dit finansieringsprodukt fuldt ud) med det formål at a) vurdere, om du kan komme i betragtning til at modtage et yderligere finansieringsprodukt fra os, b) overvågning af kunder, der ikke klarer sig godt. Disse data vil blive brugt i overensstemmelse med lovgivningen Small and Medium Sized Business (Credit Information) Regulations 2015 og Small Business Enterprise and Employment Act 2015. Hvis du har brug for yderligere information om brugen af data fra kreditoplysningsbureauer i Det Forenede Kongerige, har de udleveret et delt dokument vedrørende deres brug af personoplysninger – du kan finde det her: https://www.equifax.co.uk/crain.html.
 • Vi videregiver dine data med British Business Bank (en UK offentlig enhed, der giver os finansiering af gæld) til deres overvågningsformål
 • Vi videreigver dine data til Comply Advantage, Bisnode og Credit Safe (og lignende eller erstatningsudbydere) for at udføre hvidvaskkontrol og/eller gennemføre vores kredittjek.
 • Vi kan videregive oplysninger om alle brud på vilkårene i din aftale med os med kreditoplysningsbureauer. Hvis der er tale om en enhed med begrænset ansvar kan, vi indberette bestyrelsesmedlemmerne og/eller aktionærerne og/eller garanterne for en sådan enhed til kreditoplysningsbureauer vedrørende et brud på vilkårene i din aftale med os.
 • Hvis du har downloadet Liberis-appen, kan vi videregive dine data med Google og Apple efter behov for at sikre Liberis-appens funktionalitet.
 • Vi videregiver dine data til Facebook, så vi kan oprette tilpassede målgrupper til annoncekampagner. Facebook behandler også dine data for at måle effektiviteten af annoncekampagner
 • Vi bruger kun Sagepay og Go Cardless til at opbevare og behandle betalingsoplysninger
 • I tilfælde af betalingsmisligholdelse kan vi sende dine oplysninger til Azzurro (Storbritannien), Shire Recoveries og andre købere af gæld og inkassofirmaer, som repræsenterer os ved inddrivelse af udestående gæld.
 • Vi opbevarer kundedata på Salesforce Cloud-platformen. Salesforce hverken bruger eller ser dine data, men deres servere opbevarer dataene.
 • Vi opbevarer kundedata på Microsoft Azure Cloud-platformen, Salesforce Cloud, Snowflake og andre lignende udbydere. Microsoft hverken bruger eller ser dine data, men deres servere opbevarer dataene.
 • Vi videregiver dine oplysninger til myndigheder til forebyggelse af svig, f.eks. CIFAS, og vi (eller de) kan også tillade retshåndhævende myndigheder at få adgang til og bruge disse personoplysninger til at opdage, efterforske og forhindre kriminalitet. For mere information om, hvordan CIFAS vil bruge dine oplysninger, se venligst nedenfor CIFAS meddelelse om rimelig behandling.
 • Vi videregiver data, hvor vi er forpligtet til at gøre det for at overholde gældende love og anvisninger fra regulerende organer, statslige organer eller retshåndhævende myndigheder.
 • Vi bruger Drift til at kontakte eksisterende og nye besøgende på Liberis websteder gennem onlinechat. For mere information om, hvordan Drift vil bruge dine oplysninger, henviser vi tilhttps://www.drift.com/privacy-policy/.
 • Vi bruger New Voice Media (Vonage) til at gemme og behandle optagelser af vores opkald med dig.
 • Hvis dine oplysninger blev givet til os af en tredjepart eller en af vores partnere (såsom en finansiel mægler, din kortudbyder eller via et henvisningswebsted), kan vi give opdateringer vedrørende status for din ansøgning tilbage til dem og opdateringer om status for ethvert produkt, vi forsyner dig med, samt dine oplysninger om transaktioner og detaljer om eventuelle klager, du måtte fremsætte.
 • Vi kan også dele dine data med vores partnere til forebyggelse af svindel og for at sikre økonomisk trivsel, hvor vi (i overensstemmelse med vores politik for sårbare kunder) identificerer dig som en sårbar kunde.
 • Hvis vores virksomhed (eller størstedelen af vores virksomheds aktiver) erhverves af en anden part, indgår dine oplysninger i overførslen af aktiver.
 • Hvis vi sælger eller køber en virksomhed eller aktiver, kan vi dele dine data med den potentielle køber eller sælger.
 • I tilfælde, hvor vi tager forbindelse tiltredjeparter med det formål at rejse investeringer, kan vi levere data på et strengt nødvendigt grundlag til due diligence-formål.
 • Vi videregiver dit virksomhedsnavn og kontaktoplysninger til andre organisationer, der kan tilbyde dig tjenester af interesse for dig – men kun hvis du udtrykkeligt giver os tilladelse til at gøre det.
 • Vi kan dele dine data med andre Liberis-koncernselskaber med det formål at administrere din konto.
 • Vi kan dele dine data med vores udvalgte partnere og andre tredjeparter, hvor du har bekræftet over for os, at du gerne vil høre fra sådanne tredjeparter om deres produkter og tjenester.

Vi videregiver også dine data under følgende omstændigheder:

Serviceudbydere

Vi samarbejder med forskellige tredjepartsserviceudbydere:

 • Vi videregiver dine oplysninger med betalingsbehandlere, der behandler finansielle transaktioner på dine vegne.
 • Vi samarbejder med udbydere af Open Banking for at få adgang til data om din økonomiske status for at vurdere din ansøgning, garantere dig finansiering og beregne beløb, der skyldes til os.
 • Vi bruger cloud computing-udbydere til at gemme dine data og til at hjælpe os med at behandle din ansøgning effektivt.
 • Vi kan bruge tredjeparter (f.eks. forsendelsesbureauer) til at tilsende dig markedsførings- eller kontooplysninger på vores vegne. For at gøre dette skal vi som minimum give dem dit navn og adresse eller e-mailadresse.
 • Vi bruger et tredjeparts hjælpe- og supportsystem til at hjælpe os med at svare hurtigt på dine spørgsmål, når du bruger vores websted. Dine data deles kun her, når du anmoder om hjælp.
 • Vi kan bruge tredjeparts kontaktcentre til at hjælpe os med at kontakte dig via telefon, og når vi bliver nødt til at videregive dine oplysninger til dem, for at de kan kontakte dig. De registrerer desuden de oplysninger, du giver dem, og sender dem tilbage til os.
 • Vi kan bruge tredjeparts operationelle udførelsescentre til at behandle visse dele af din ansøgning.
 • Vi bruger cloud-baserede udbydere af elektroniske underskrifter under vores ansøgningsproces, vi giver alle nødvendige detaljer for at opfylde din aftale til disse udbydere for at kunne give dig denne service.
 • Vi bruger en tjenesteudbyder, der leverer multi-touch tilskrivningsrapportering og andre tjenester til os. Denne tredjepart kan have adgang til eller behandle personoplysninger eller klientdata som led i at levere disse tjenester til os.

Vi begrænser de oplysninger, der gives til disse tjenesteudbydere, til det, der med rimelighed er nødvendigt for, at de kan udføre deres funktioner, og at opfylde vores aftaler med dem kræver, at de opretholder fortroligheden af sådanne oplysninger.

Oplysninger uden for EØS

Liberis er en international virksomhed med aktiviteter i og uden for EU og EØS, herunder USA. Nogle af vores eksterne tredjepartstjenesteudbydere er også baseret uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). Hvis vi er forpligtet til at overføre dine personoplysninger ud af EØS eller Det Forenede Kongerige, sikrer vi en tilsvarende grad af beskyttelse til dem ved:

 • kun at overføre dine personoplysninger til lande, der af Europa-Kommissionen anses for at give et passende niveau af beskyttelse af personoplysninger;
 • eller ved at bruge standardkontraktklausuler godkendt af Europa-Kommissionen, som giver personoplysninger den samme beskyttelse, som de har i Europa og Det Forenede Kongerige.

Hvis du ønsker yderligere information om, hvordan vi beskytter dine oplysninger, bedes du kontakte os på dataprotection@liberis.co.uk

Ikke-personligt identificerbare oplysninger

Vi kan gøre ikke-personligt identificerbare oplysninger tilgængelige for tredjeparter til forskellige formål. Disse data indsamles muligvis automatisk og vil blive analyseret for at skabe en aggregeret visning af dataene for at sikre, at de rapporterede oplysninger var anonyme.

Opbevaring af dine data

Vi opbevarer kun dine data, så længe vi har brug for det – det tidsrum kan være forskelligt under forskellige omstændigheder. Her er vores mest almindelige scenarier:

Vi opbevarer fortegnelser over eventuelle økonomiske transaktioner og detaljer vedrørende de oplysninger, du har givet os, mens du ansøgte om et af vores produkter, i mindst syv år fra afslutningen af vores forbindelse til dig. Vi er nødt til at gøre dette, så vi kan reagere på eventuelle klager eller tvister.

Vi opbevarer de oplysninger, der er nødvendige for at give dig den service, du har anmodet om, så længe det tager os at levere tjenesterne og i syv år fra opsigelse af aftalen om levering af tjenesterne.

Hvis du har bedt os om ikke at bruge dine oplysninger til markedsføringsformål, skal vi opbevare nogle detaljer for at sikre, at vores systemer og processer afspejler dine præferencer. Vi implementerer din anmodning om fravalg så hurtigt som muligt. Du kan dog modtage e-mails i op til 30 dage eller markedsføring via post i op til 60 dage efter din anmodning om fravalg. Dette skyldes, at vores markedsføringskampagner normalt er forberedt omkring en måned i forvejen, og det er ofte ikke muligt at fjerne en persons oplysninger efter dette tidspunkt.

Derudover vil vi opbevare alle data om dig, som vi har brug for for at overholde vores juridiske forpligtelser (for eksempel kræver gældende engelske skattelov, at vi opbevarer data i mindst seks år).

Hvis vi ikke længere har brug for dine data, sletter vi dem eller gør dem anonyme ved at fjerne alle detaljer, der identificerer dig.

Konsekvenser af behandling

Hvis du vælger ikke at give os dine personoplysninger, er vi ikke i stand til at vurdere, om du kan komme i betragtning til et af vores produkter, og vi kan ikke indgå en aftale med dig.

Hvis vi eller en myndighed, der forebyggersvig fastslår, at du udgør en risiko med hensyn til svig eller hvidaf penge, kan vi nægte at levere de tjenester og den finansiering, du har anmodet om, eller vi kan ophøre med at levere eksisterende tjenester til dig.

Registrering af en risiko for svig eller hvidvask af penge vil blive opbevaret af de myndigheder, som forebygger svig, og kan resultere i, at andre nægter at levere tjenester, finansiering eller beskæftigelse til dig. Hvis du har spørgsmål om dette, bedes du kontakte os – du kan finde alle vores oplysninger i afsnittet “Kontakt os” i denne meddelelse.

Dine rettigheder

I henhold til den generelle forordning om databeskyttelse og UK lovgivning om databeskyttelse har du en række vigtige rettigheder, der ikke koster noget. Sagt i korthed omfatter disse rettigheder retten til:

 • ar få indsigt i dine personoplysninger og til visse andre supplerende oplysninger, som nærværende bestemmelser allerede er beregnet på at adressere
 • kræve, at vi retter eventuelle fejl i de oplysninger om dig, som vi ligger inde med
 • kræve sletning af personoplysninger vedrørende dig i visse situationer – dette er ikke en absolut rettighed og gælder kun under visse omstændigheder.
 • modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og ret til at overføre disse data til en tredjepart i visse situationer
 • til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger om dig til direkte markedsføring
 • gøre indsigelse mod, at beslutninger , som har retsvirkninger for dig eller på tilsvarende måde påvirker dig væsentligt, bliver truffet med automatiske midler
 • i visse andre situationer gøre indsigelse mod vores fortsatte behandling af dine personoplysninger
 • på anden måde begrænse vores behandling af dine personoplysninger under visse omstændigheder
 • hvor samtykke er vores retsgrundlag for at behandle dine personoplysninger, tilbagekalde et sådant samtykke
 • kræve erstatning for skader forårsaget af vores tilsidesættelse af databeskyttelseslovgivning.

For yderligere information om hver af disse rettigheder, herunder de omstændigheder, hvorunder de gælder, se Vejledning fra UK Information Commissioner’s Office (ICO) om individuelle rettigheder i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse.

Hvis du ønsker kontakte os om nogen af de rettigheder, vi har beskrevet ovenfor, bedes du sende dit spørgsmål til: dataprotection@liberis.co.uk og vi svarer inden for de frister, der gælder ifølge lovgivningen.

Automatiske afgørelser

Som en del af behandlingen af dine personoplysninger kan afgørelser træffes gennem automatiske midler.

Vi træffer automatiske afgørelser på grundlag af de oplysninger, du afgiver, og som vi indsamler fra tredjeparter som en del af din ansøgning, for at bestemme din økonomiske profil. Automatiske afgørelser er den proces,hvorved det afgøres, om en ansøgning om finansiering skal godkendes, uden  manuel underskriver. I stedet bruges en række resultatlister, regler og algoritmer til at træffe denne afgørelse automatisk uden menneskelig indgriben. Ud over at afgøre, om en ansøger godkendes til finansiering, kan resultaterne af den automatiske afgørelser også føre til størrelsen af det forskud, en kunde kan få, og størrelsen af det gebyr, der er forbundet med det.

Det betyder, at vi kan bruge automatiske afgørelser til at give dig en pris, der afspejler din profil. Resultatet af disse automatiserede beslutninger kan betyde, at vi ikke godkender din ansøgning om et af vores produkter, eller at vores priser justeres på grundlag af de oplysninger, vi har.

Disse automatiske afgørelser bruger en statistisk proces, der bygger på dine historiske transaktioner (oplysninger, du har afgivet) og historiske kreditresultater som virksomhed og som ejer af en virksomhed (oplysninger, du har givet og/eller offentligt tilgængelige oplysninger). Hvis du er en eksisterende kunde, tager de automatiske afgørelser også højde for din opfyldelse af tidligere/nuværende kontraktlige forpligtelser.

Vi kan også automatisk beslutte, at du udgør en risiko for svig, hvis vores behandling afslører, at din adfærd er i overensstemmelse med kendte svindleres; eller hvis der er bevis for, at der er blevet gjort forsøg på at skjule dine sande oplysninger.

Du har ret til at anmode om manuel beslutningstagning i stedet for automatisk beslutningstagning. Hvis du ønsker mere information i forhold til automatiske afgørelser, eller hvis du vil anmode om, at din ansøgning henvises til en manuel afgørelse:  kontakt os venligst på dataprotection@liberis.co.uk.

Datasikkerhed

Sikkerheden for dine oplysninger er vigtig for os, og vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine data.

Desværre er overførsel af information via internettet ikke fuldstændig sikker, og vi kan ikke garantere sikkerheden af dine data, der overføres til vores websted. Enhver overførsel sker på eget ansvar.

Når du har givet os oplysningerne, gemmer vi disse oplysninger på vores sikre servere, og vi har truffet rimelige administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod uautoriseret adgang, ødelæggelse eller ændring af dine oplysninger baseret på deres følsomhed.

Liberis driver sin produktionsinfrastruktur i MS Azure-datacentre, vi driver en forandringsledelsesproces for at implementere ændringer i disse miljøer. Vores produktionsinfrastruktur er genstand for en årlig penetrationstest foretaget af en tredjepart med definerede tidsplaner for eventuelle nødvendige afhjælpende foranstaltninger. Vi er også certificeret i henhold til ISO 27001.

Vores Azure-miljøer er beskyttet mod DDOS-angreb og almindelige angrebsmønstre ved Azure-kanten. Desuden planlægger vi at implementere en IDS/IPS-løsning i vores produktionsmiljø, hvor logfilerne fra disse netværksenheder føres ind i en 24/7 SIEM-løsning.

I vores virksomhedsmiljø kører vi regelmæssige sårbarhedsscanninger og afhjælper i overensstemmelse med vores politikdokumentation.

Vores brug af cookies

Vi bruger cookies til at give dig en god oplevelse, når du bruger vores websted. En cookie er en lille tekstfil, der gemmes på din computer (eller hvilken enhed du bruger til at få adgang til dette websted), som er unik for dig, for at hjælpe os med at adskille dig fra andre besøgende, når du bevæger dig mellem sider, eller når du kommer tilbage . Nærmere oplysninger om vores cookiepolitik kan findes her.

Børn

Vores produkter er ikke til børn, og for at komme i betragtning skal du være over atten (18) år. Du skal sikre dig, at de oplysninger, du har angivet ved registreringen eller til enhver tid, er korrekte og fuldstændige. Du skal straks informere os om enhver ændring af de oplysninger, du har givet ved tilmelding, ved at opdatere dine personlige oplysninger.

Ændringer i denne erklæring om databeskyttelse

Vi kan til enhver tid ændre denne meddelelse. Hvis der foretages ændringer, bliver de offentliggjort på vores websted. Denneerklæring om databeskyttelse blev senest opdateret [indsæt]

Sådan klager man

Vi håber, at vi kan løse enhver forespørgsel eller betænkelighed, du har vedrørende vores brug af dine oplysninger.

Den generelle rorordning om databeskyttelse giver dig også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, især i den EU-stat (eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), hvor du arbejder, normalt bor, eller hvor enhver påstået overtrædelse af databeskyttelseslovgivningen fandt sted.

Tilsynsmyndigheden i Det Forenede Kongerige er Information Commissioner, som kan kontaktes på https://ico.org.uk/concerns/ eller på telefon på 0303 123 1113.
Tilsynsmyndigheden i Sverige er Datainspektionen, som kan kontaktes på https://www.datainspektionen.se/kontakta-oss/ eller på telefon (+46) 86576100.

Kontakt os

Hvis du ønsker at kontakte os med spørgsmål eller bekymringer, du måtte have vedrørende vores erklæring om databeskyttelse, for at anmode om ændringer af de data, vi har om dig, eller for at udøve nogen af dine andre rettigheder, der er anført i denne meddelelse, kan du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige på en af følgende metoder:

E-mail

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail ved at bruge følgende adresse: dataprotection@liberis.co.uk

Post

Du kan skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på følgende adresse:

Data Protection Officer

Liberis Ltd

Scale Space Building, 1st Floor,

58 Wood Lane,

UK-London W12 7RZ